Claus, 56 år

Da han kom til Barbell Treatment havde han store skuldersmerter, inden for fire måneder var bedringen total.
Forløbet

Øget mobilitet og færre smerter i skulderen

”Allerede efter fire uger havde jeg øget mobilitet i skulderen og langt færre smerter”.

Efter flere besøg ved forskellige fysioterapeuter uden fremgang, besluttede Claus, at det var tid til at prøve noget andet. Da han kom til Barbell Treatment havde han store skuldersmerter, inden for fire måneder var bedringen total.

Efter en grundig kortlægning af problemets omfang, fik vi tilrettelagt træningen, så den ikke kun fokuserede på skulderskaden. I stedet sikrede vi, at hele Claus’ krop blev stærkere.

Årsag til henvendelse

Claus havde invaliderende skuldersmerter, hver gang han løftede armen til vandret. Det gav ham store gener i sit daglige arbejde, og hæmmede ham i sine bevægelser dagligt.

Resultat

Bedringen var total efter fire måneder, og Claus er stadig klient i dag (+1,5 år)
Skuldersmerterne er i dag stort set væk.
Opnået en markant stærkere krop generelt.

Længere beskrivelse af forløbet

Claus har fået programmer som led i sin genoptræning. Relativt kort inde i forløbet oplevede han en markant forbedring, og derudover oplevede Claus, at dagligdagens aktiviteter og gøremål blev nemmere, eksempelvis krævede brændekløvning ikke længere en uge på langs med rygsmerter.

Skuldersmerterne er i dag minimale i hverdagen og provokeres mest, når vi udfordrer ham i træningen. Hele Claus’ krop er blevet stærkere, hvilket igen gør det muligt for ham at sejle og løbe længere og mere effektivt.

Claus er ikke meget for at gå i træningscenter, og derfor har et vigtigt element i vores planlægning været ikke at lave programmerne for komplekse. Dermed ikke sagt, at de har været lette, men vi har holdt os til basisøvelser, som har været nemme at gå til. Simpelt, men stadig utrolig effektivt.

Claus
Claus
Læs mere
"Efter flere år i det offentlige og det private sundhedssystem, hvor min skulder stadig havde begrænset mobilitet og smerter, kom jeg i kontakt med Thomas. Efter en grundig undersøgelse lagde han et let program for skulderen, og allerede fire uger senere mærkede jeg en markant forbedring. I dag har jeg igen fuld skuldermobilitet og er i langt bedre fysisk form."
Målsætning

Claus ønskede at gøre noget ved sine invaliderende skuldersmerter.

Forløbslængde
Bedringen var total efter fire måneder, og Claus er stadig klient i dag
Træningsfrekvens

2-3 gange om ugen

Kost

Løbende vejledning i forhold til hvad han allerede gjorde.